book events

LoginBecome a member

Next Event

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

N

Upcoming Future Events

These Events are available and you can book them now.

محمود فرجامی نویسنده، مترجم، روزنامه‌نگار و پژوهشگر ایرانی در حوزه طنز است. تا کنون بیش از دوازده عنوان کتاب به قلم، ترجمه یا با همکاری وی به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر شده است که بجز یکی همگی در حوزه طنز هستند. فرجامی همچنین به اجرا و تدریس...

به روز خجسته سرِ مهر ماه / به سر بر نهاد آن کـیانی کلاه زمانه بی اندوه گشت از بدی / گرفتند هر کس ره بخردی دل از داوری‌ها بپرداختند / به آیین یکی جشن نو ساختند اگر یادگارست ازو ماه و مهر / بکوش و به رنج هیچ منمای چهر جشن مهر و دوستی، مهرگان پارسی را در روز...