یلدا همراه با کریسمس Saturday, December 21, 2019 at 5:30 PM – 11 PM امسال یلدا و کریسمس را با خوانندگان عزیزمان از لس انجلس جشن میگیریمسامیار و السید عزیز در روز شنبه ۲۱ دسامبر در میهمانی به یاد ماندنی شادی بخش برنامه هایمان خواهند...