فعالیتهای کانون

کانون ایرانیان کویینزلند دارای گروه های مختلف در زمینه های مختلف هنری و فرهنگی  و گردشگری می باشد. برای شرکت در فعالیتهای گروه ها به کانون بپیوندید.