جشنها و مناسبتها

از جمله فعالیت های کانون ایرانیان کویینزلند، برپایی جشن ها و آیین های ایرانی از جمله  عید نوروز، شب یلدا، جشن مهرگان و همچنین شرکت در برنامه ها و فستیوال های استرالیایی و همکاری با نهادهای چندفرهنگی در استرالیا است.

کانون ایرانیان هر ساله با برپایی تعدادی از جشنهای ایرانی در جهت همبستگی هرچه بیشتر جامعه ایرانی تلاش می نماید.  در کنار جشنهای ایرانی کانون ایرانیان کویینزلند تلاش نموده تا با شرکت در جشن ها و فستیوال های جامعه استرالیایی در بریزبین ارتباط هرچه بیشتر جامعه ایرانی و فرهنگ های دیگر را میسر کند. جشن ها و برنامه های کانون را میتوانید از همین صفحه و یا صفحه فیسبوک کانون دنبال کنید.