شبهای شعر و فرهنگ و هنر

شب های شعر و فرهنگ و هنر عنوان سری برنامه هایی است که هر دو ماه با پشتیبانی کانون ایرانیان کویینزلند و با شرکت علاقه مندان به  شعر و فرهنگ ایرانی برگزار می گردد. این برنامه هردو ماه  به یکی از شاعران ایران زمین و بازخوانی و تحلیل آثارایشان می پردازد.

مسئول این برنامه از طرف کانون ایرانیان کویینزلند آقای علی کوهستانی است. این برنامه یکشنبه ها بعدازظهر در سالن کتابخانه کنمور تشکیل میگردد. آخرین برنامه های شب های شعر و فرهنگ و هنر را از همین صفحه و یا فیسبوک کانون دنبال کنید