نگاه ویژه

نگاه ویژه عنوان سری نشستهایی است که هر ماه  توسط کانون ایرانیان برگزار میگردد. در این نشستها از متخصصین و کارشناسان ایرانی ساکن در استرالیا دعوت بعمل  می آید تا در یک نشست دو ساعته در مورد موضوع مورد تخصص خود سخنرانی و بحث و گفتگو کنند.

 موضوع های مورد بررسی در این نشست ها از فرهنگ و هنر تا مباحث علمی را شامل میشود. برنامه های نگاه ویژه را از همین صفحه و یا  صفحه فیسبوک کانون دنبال کنید

اگر شما هم در زمینه خاصی تخصص  دارید و مایلید تا دانش خود را با جامعه ایرانی تقسیم کنید با کانون تماس بگیرید.