درباره کانون

کانون ایرانیان کویینزلند

کانون ایرانیان کویینزلند در سال ۱۹۸۹ میلادی به عنوان یک موسسه غیر انتفاعی و بر اساس قوانین دولت استرالیا به ثبت رسید.

این موسسه با هدف ایجاد ارتباط بیشتر وبهتر در میان هزاران ایرانی مقیم ایالت کویینزلند مشغول به فعالیت گشت و تا کنون برای همگرایی ایرانیان کویینزلند تلاش نموده است.

در جوامع چند فرهنگی مانند استرالیا بسیار مهم است که فرهنگهای مختلف و ملیت های گوناگون هر یک بتوانند فرهنگ جامعه خود را به جامعه بزرگتر معرفی نمایند .

فعالیت های این کانون در زمینه های جشنواره های هنری و فرهنگی و موسیقی و پرداختن به ادبیات کلاسیک فارسی به انضمام نمایش فیلم و گردشگری در شهر بریزبن تا کنون ادامه داشته است.

هدف ما معرفی هرچه بهتر و بیشتر فرهنگ ایرانی به خصوص به نسل جوان که فاصله بیشتری با سرزمین مادری خویش دارند میباشد