کتابخانه کانون

کتابخانه کانون ایرانیان کوینزلند، با هدف گردآوری کتابها، فیلم، مجلات … به زبان فارسی در جهت تسهیل دسترسی ایرانیان ساکن کویینزلند به بن مایه های زبان فارسی و همچنین اشاعه زبان فارسی و انتقال آن به نسل جوانتر، تاسیس گردیده است.

برگزاری جلسات نقد و بررسی آثار ادبی و کتاب خوانی و گردهم آوری علاقه مندان به کتاب و کتاب خوانی، از دیگر فعالیت های تعریف شده برای کتابخانه کانون ایرانیان کویینزلند می باشد.

تمامی دوست داران زبان فارسی می توانند با تکمیل فرم تقاضای عضویت و تأیید مقررات کتابخانه (به منزله آگاهی كامل از مقررات کتابخانه) همچنین پرداخت حق عضویت سالیانه کانون از کلیه امکانات کتابخانه استفاده نمایند.

شما می توانید،لیست کتابهایی که تا به امروز وارد سیستم کتابخانه کانون شده بعلاوه فرم عضویت و همچنین اساسنامه و قوانین کتابخانه را از قسمت فایل ها دانلود نمایید.