بزرگداشت روز جهانی زن

کانون ایرانیان کوینزلند با همکاری مرکز فعالیت زنان ایرانی تقدیم می کند:
بزرگداشت روز جهانی زن
تقدیم به همه شیر زنان ایران زمین و مردان روشنفکر حامی نهضت زنان

بخش نخست:
اجرای زنده ترانه های محلی و بومی ایران توسط گروه پردیس
تقدیری از زنان موفق پارسی زبان کوینزلند

بخش دوم:
نمایش مستند “حیاط خلوت خانه خورشید” – کاری از رخشان بنی اعتماد بانوی سینمای ایران رخشان بنی اعتماد بانوی سینمای ایران، و
برنامه های دیگر را در این بزرگداشت با هم خواهیم دید
بلیط ورودی ۱۲ دلار می باشد
تمامی عواید برنامه در جهت مداوای زنان معتاد و بی پناه به موسسه “خانه خورشید” تقدیم خواهد شد

اسپانسرهای این برنامه:

صرافی اکسپرس

جامعه ایرانیان دانشگاه گریفیث

شنبه دوازدهم مارچ 2016 ساعت 1:30 تا 5 بعدازظهر

Room No.11-78, Sir Samuel, Griffith Centre, Lecture Theatre

بلیت ورودی 12 دلار/ برای تهیه بلیت لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید و در انتها بازدن دکمه ارسال به سایت پی پال رفته و هزینه بلیت را به صورت آنلاین پرداخت نمایید.

Your Name (required)

Your Surname (required)

Your Email (required)

Your Phone (required)

Almost Done!
Please click "Buy Now" and you will be redirected to Paypal. Then you can choose the number of tickets you want.

Please be patient you will be redirected shortly!