گروه گردشگری کانون

گروه گردشگری کانون ایرانیان کویینزلند، هر ماه برنامه های متنوعی را برای دوست داران به گردش در طبیعت و پیک نیک برگزار میکند. اين فعاليتها شامل پياده روی، كوهنوردی، كمپينگ، قایقرانی، باربكيو پيك نيك و فعاليتهای مشابه خواهد بود.

 صفحه ايسكو برای اعلام و برنامه ريزی فعاليتهای گردشگری و تفریحی كانون ايرانيان كوينزلند ايجاد شده.  برنامه های این گروه را از همین صفحه و یا صفحه فیسبوکی گروه گردشگری کانون(ايسكو) دنبال کنید.