جشنواره ایرانی

stall-button-farsi ticket-button-farsi

کانون ایرانیان کویینزلند برگزار میکند:
برای اولین بار “جشنواره ایرانی” شامل فعالیتهای متنوع و مختلف فرهنگی ، هنری، تفریحی و…
یکشنبه 29 نوامبر را در تقویم خود به “جشنواره ایرانی” اختصاص دهید. به امید دیدار همگی شما دوستان در این جشنواره.