Select Page

با تشکر از رادیو نشاط برای تهیه گزارش و با تشکر از ایمان احمدی برای اجرای بسیار گرم و دلپذیر در جشنواره دیروز.
گروه رقص ایرانی لاله زار با همکاری گروه رقص استرالیایی صاحارا، دیروز سه رقص سنتی قاجاری، رقص قاسم ابادی و بابا کرم را در جشنواره ایرانی به زیبایی اجرا کردند.

برای دیدن گزارش اینجا را ببینید